vali koolitus

Ettevõtlusalased kursused

 

 

Ettevõtte majandustegevuse modelleerimine

 • Kursuse käigus luuakse tegutsevast ettevõttest Exceli mudel, mis modelleerib ettevõtte finantsvahendite liikumist ja võimaldab hinnata muutuste mõju lõpptulemusele. 
 • Kursuse kestus: 3 päeva a~5 tundi. 
 • Kursusel osalejate arv 1-5 inimest.
 • Kursuse hind 950 

 

Äriplaani koostamine ja modelleerimine

 • Kursuse käigus mõeldakse üheskoos läbi äriidee ja vormistatakse oma äriplaan sõnades ja arvudes nii, et saaks hinnata alternatiivsete stsenaariumite tasuvust.
 • Kursuse kestus: 4 päeva, a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 1-10 inimest. 
 • Kursuse hind 1300 

Majanduse alused

 • Eduka ettevõtluse eelduseks on riigi ning selle avalikku ruumi ja majanduskeskkonda kujundavate mõjurite tundmine. Samuti peab olema ülevaade turu ning rahamajanduse võimalustest ja piirangutest. Käesoleval kursusel pakutakse neid teadmisi lihtsas ja huvitavas vormis, mis on jõukohane ka algajale. 
 • Kursuse kestus: 5 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-30 inimest. 
 • Kursuse hind 350 

 

Ühistu asutamine ja haldamine

 • Ühistu on äriühing, mille töötajad või  tarbijad on omanikud ning seetõttu ka töötasud või hinnad õiglased.
 • Kursuse kestus: 3 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 250 

 

Füüsilise isiku maksukohustused algajate

 • Sellel kursusel tutvutakse maksuseadustest tulenevate õiguste ja kohustustega lihtsas ja hästi illustreeritud vormis, mis on igaühele arusaadav. 
 • Kursuse kestus: 4 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 450 

Poliitika ja kodanikuõpetus

 

 

Poliitika ja inimestevahelised suhted

 • Poliitika on kontsentreeritud majandushuvi. Selles orienteerumiseks on vaja kaarti, et aru saada kus me oleme, kuhu me liigume ja kuhu me tahaksime liikuda. Sellest aitab aru saada ideoloogiate maatriks.
 • Kursuse kestus: 4 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 250 

Poliitilised otsused ja sotsiaalne kord

 

 • Poliitiliste otsuste langetamisel tuleb  teha valik alternatiivsete otsuste vahel. See kursus õpetab leidma antud ajale ja kohale sobivaid lahendeid arvestades sotsiaalset korda.
 • Kursuse kestus: 4 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 250 

Toimuvad kursused:

Kursused toimuvad aadressil:

Suur-Sõjamäe 10a, Mainori majas.


Äriplaani koostamine ja modelleerimine

16.01 -30.01. 2018.

14.02.-14.03.  2018.

19.03.-16.04. 2018.

23.04.-21.05. 2018.


Ettevõtte majandustegevuse modelleerimine

26.02.-12.03. 2018.

17.04.-02.05. 2018.


Ühistu asutamine ja haldamine

8.02.-22.02. 2018.

27.03.-9.04. 2018


Majanduse alused

21.03.-18.04. 2018.


Füüsilise isiku maksuskohustuste algkursus:

22.01.- 19.02.2018.

20..02. – 20.03.2018.


Poliitika ja inimestevahelised suhted

09.02. – 09.03.2018.

02.04. – 26.04.2018.


Poliitilised otsused  ja sotsiaalne kord

08.03.-29.03. 2018. 

06.04.-27.04. 2018.


 

Koolitus tellimusel:

Koolitusi võib korraldada ka tellija poolt soovitud aegadel ja kohtades üle Eesti.

Sellise koolituse hind sõltub ajast ja kohast, samuti osalejate arvust ning on kokkuleppeline.

Soovijatel võtta ühendust: ekoolituse@online.ee

GSM 50 26526

Pin It on Pinterest