1.      Kursuse eesmärk

Koolituse käigus tutvutakse nelja sotsiaalse korra ning nendele omaste alternatiivsete lahendustega igas elu ja poliitika valdkonnas. Kursuse materjal õpetab tegema valikuid, mis lähtuvad otsustaja huvidest ja vajadustest.

2.      Õpiväljundid

Kursuse läbija

  • tunneb ühiskonnakorralduse ja riikliku arengu põhimõtteid ;
  • oskab üksteisest eristada sotsiaalseid kordasid ja tunneb nende aluseid;
  • teab, millised otsused antud elualal on kooskõlas soovitava sotsiaalse korraga.

3.      Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes tahab aru saada sellest, kuidas langetatakse otsuseid, mis mõjutavad tema elu ja toimetulekut riigis, KOV-s, ettevõttes või perekonnas.

4.      Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak). 

5.      Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole.

6.      Õppe maht: 50 akadeemilist tundi (45 minutit)

  • Auditoorne töö: 20 tundi
  • Iseseisev töö: 30 tundi

7.      Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Iga kursusel osaleja saab õppematerjali läbitöötamiseks raamatu „Poliitilised valikud türannia ja heaoluriigi vahel“.

8.      Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemusi hinnatakse lõputööga, mis on essee vormis vaba mõttearendus läbitud materjali teemal.

9.      Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

 

10.  Õppekava nimetus: Poliitilised otsused ja sotsiaalne kord

  • Õppesuund: Sotsiaal- ja käitumisteadused
  • Õppekavarühm: Poliitikateadus ja kodanikuõpetus

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

või helistada telefonil +372 50 26526.

KOOLITUSE PAKKUJA

  • E-koolituse OÜ.
  • Registri kood: 14078856.
  • Majandustegevuse teade nr: 168917

KOOLITAJA

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade majanduskeskkonnaga.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017).

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Facebook Comments

Pin It on Pinterest