Agoraa

Vaba mõttevahetuse koht

Kooperativism

Kooperativism kui sotsiaalne kord Joonis 6. Kooperativism kahe-dimensioonilises ühiskonna käsitluse mudelis asetseb vasakul-üleval, s.t see tekib vabade inimeste  vabatahtlikust koostööst.  Joonis 7. Kooperativism põhineb demokraatlikul otsustusviisil. Demokraatia...

read more

Kooperativism

Kooperativism kui sotsiaalne kord Joonis 7. Kooperativism põhineb demokraatlikul otsustusviisil. Demokraatia vormid liikudes võrdsuse teljel paremalt vasakule, s.t esinduse laienemise ja hääletajate osaluse kasvamise suunas: Esindusdemokraatia > Delegeeriv demokraatia...

read more

Katalooniast

Euroopa Liit, mis on territoriaalriikide ühendus on sattunud olukorda, kus ta peab otsustama, kas ta esindab liberaalset või paternalistlikku maailmavaadet, s.t kas valitsusvõimu teostajaid või vabasid kodanikke. Pilt: Katalaani keeleala on märgitud roosaga, keele...

read more

ELIIT- VÕI RAHVUSÜLIKOOL

  Tartu Ülikool on asutanud eesti mõtteloo professuuri ja korraldanud avaliku konkursi selle ametikoha täitmiseks. Arusaamatuks jääb aga see, miks peavad kandidaadid esitama avaliku loengu inglise keeles ja kandidaadi kõlblikkust hindavad inimesed, kes eesti keelt ei...

read more

Fašismi ja kommunismi ABC

Kommunismi ülistamise ning selle kui humanistliku ja vabadust pakkuva ideoloogia propageerimise teele on asunud ka Ahto Lobjakas, kes samas vastandab kommunismi teravalt fašismiga, mida ta peab ilmselt kõigist kõige inimvaenulikumaks ideoloogiaks. Kas see on nii ka...

read more

Kas kommunism võib olla inimlik?

Peale Oudekki Loone sõnavõttu kreeka kommunistide toetuseks puhkes taaskord arutelu kommunismi üle. Olev Remsu viskus oma artiklis „Loogikat, kommunismivastane ühendkoor!“ selle ideoloogia kaitsele, rõhutades selle inimlikku eesmärki ja süüdistades selle puudustes...

read more

Millist ideoloogiat esindab EKRE?

  EKRE’t on nii Eesti kui ka muude riikide meedia nimetanud populistlikuks parteiks. Kuna vasak-parem-skaala selline koht puudub siis pole teda sellele võimalik paigutada. Kuhu paigutuks EKRE ideoloogiate maatriksis? Põhikiri Erakonna põhikirja avalõigus rõhutatakse,...

read more

Reformierakonna ideoloogia

Selle erakonna paigutamine vasak-parem-skaalale on praktiliselt võimatu. Nime järgi reformija – seega vasakpoolne. Tegelikus elus oleme aga kogenud, et kõik reformid lõppesid reformierakonnas – seega parempoolne.  Põhikiri Põhikirja järgi on see erakond asutatud Eesti...

read more

Kas Keskerakond on liberaalne?

  Võttes aluseks vasak-parem skaala, pole kahtlust et Keskerakond asub keskel. Kuid kuhu paigutada see erakond ideoloogiate maatriksis? Põhikiri ja programm Keskerakonna põhikirjas pole sõnagi selle eesmärkidest, küll aga on see defineeritud väga põhjalikult...

read more

IRL ja sotsialistlik ideoloogia

  Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimi viitab sellele, et erakond ajab „rahva asja“ ja seisab „isamaa huvide eest“. Kuid millist ideoloogiat see erakond tegelikult teostab? Põhikiri Erakonna maailmavaade on alalhoidlik ehk konservatiivne. IRL sõnastab oma üldise...

read more

SDE ideoloogia

Erinevalt Vabaerakonnast on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) positsiooni määratlemine ideoloogiate maatriksil lihtne – nad esindavad ja teostavad täpselt seda ideoloogiat, mille nad on omaks võtnud. Ka vasak-paremskaalal ongi nad just nimelt vasaktsentristlik...

read more

Vabaerakonna ideoloogia … ?

    Vabaerakond võeti Eesti inimeste poolt vastu suure innuga, nagu kunagi ka Eestimaa Rohelised. Kuid tänini pole selge, millist maailmavaadet ja ideoloogiat nad esindavad. Isiklikud muljed Minu isiklik mulje sellest erakonnast oli, et see vastustab eliidiks pürgivat...

read more

Kultuurikonflikt, kapitalism, humanism

Nii ajalugu kui tänapäev on küllastunud konfliktidest, mis on põhjustatud rahvuslikest vastuoludest. Kuigi nende põhjused peituvad enamasti majanduslikus toimetulekus, ilmnevad nad meile valdavalt kultuurikonfliktina. Nende lahendid võivad olla kapitalistlikud või...

read more

Territoriaalriik ja õiguskord

Me elame territoriaalriikide ajastul, kuid kui palju te olete mõelnud sellele, mida see tähendab ja mida inimesed taotlevad sellist institutsiooni juurutades. Ja miks mõned riigid saavad oma asjadega suurepäraselt hakkama ja miks teised on lõhestatud tülidest. Pilt:...

read more

Põhiõigused või rahvuskultuur

  Tänase Euroopa kultuuri ja siinsete riikide jätkusuutlikkust ohustavad kõige enam ametnikud, kes räägivad inimeste põhiõigustest ja kinnistavad seeläbi oma õigust valitseda rahvamasse. Mõistatuseks on jäänud vaid see, kas selline ühiskondlikku jätkusuutlikkust...

read more

Eestlased: orjarahvas või rikkurid?

  Rain Lõhmus  arvas Ärilehes, et eestlased on orjarahvas, kes saksaliku täpsusega ametnike käske täidavad. Vaadates reaktsioone Finantsinspektsiooni otsusele ühistupanga osas, õigemini reaktsioonide puudumisele, süveneb ka minus veendumus, et just nii see ongi. Et...

read more

Kelle huvides tegutseb Finantsinspektsioon?

Finantsinspektsioon, mis on juba pea kaks aastat venitanud Tallinna Ühistupangale tegevusloa andmisega, teatas täna, et ta ei anna sellel üldse tegevusluba. Kas hea lugeja on mõelnud, kelle huvidest lähtub selline otsus? Vaata lisaks: Tabel. Joonis: Ühistupanganduse...

read more

Milline oleks sinu valik?

Millisel sotsiaalsel korral peaks põhinema Eesti ühiskonnakorraldus?

View Results

Loading ... Loading ...

Pin It on Pinterest