Bürokratism kui sotsiaalne kord

Joonis 15. Bürokratism kahe-dimensioonilises ühiskonnakäsitluse mudelis asetseb all vasakul, s.t see tekib altruistlikult mõtlevate (ühiskonna kui terviku huvidest lähtuvate) riigiametnike initsiatiivist, kes vähemalt algselt püüavad parandada riikliku institutsiooni jätkusuutlikkust.

Joonis 17. Bürokratistliku sotsiaalse korra poliitikad sunni tugevnemise järjekorras on: Fiskaalpoliitika > Õiguspoliitika > Terroripoliitika. 

 

 

Joonis 16.  Egalitaristlik poliitika süveneb ja inimeste (tarbimis)võrdsuse kasvab, kui võrdsuse teljel liigutakse keskpunktist vasakule. Egalitaristliku ühiskonnakorralduse mudelit esindavad vastavalt: Heaoluriigi poliitika > Hoolekanderiigi poliitika > Täieliku ehk ideoloogilise võrdsustamise poliitika. 

Pin It on Pinterest