Elitarism kui sotsiaalne kord

Joonis 12. Elitarism asetseb kahe-dimensioonilises ühiskonna käsitluse mudelis all-vasakul, s.t see tekib egoistlikust meelelaadist ja teisi alistavast käitumismudelist.

 

Joonis 14. Elitarism saavutab oma eesmärgi rakendades elanikkonna alistamiseks üksikisiku eneseteostuse vabadust järjepidevalt piiravaid meetmeid, mida võib kirjeldada kui: majanduslikud meetmed > vaimsed meetmed (religioon) > füüsiline vägivald.

Joonis 13. Elitarismi põhineb egoistlikku kasuahnust teenival majandusmudelil või ühiskonnakorralduse vormil, mis kontsentreerib kogu vara väikese grupi valitseva eliidi valdusse ning teeb kõigist ülejäänutest lõpuks varatud. Joonis: P.Tammert. 

Pin It on Pinterest