Ideoloogiate maatriks

Joonis 1. Sotsiaalse korra teooriast lähtuv kahedimensiooniline ideoloogiate maatriks. Autor: Paul Tammert 

Pin It on Pinterest