Individualism kui sotsiaalne kord

Joonis 9. Individualism kahe-dimensioonilises ühiskonna (võrdsuse ja vabaduse telje) käsitluse mudelis asub ülal paremal. See põhineb vabade inimeste eneseteostusel turumajanduslikus keskkonnas, milles egoismi suurus määrab majandusmudeli.   

Joonis 11. Individualism põhineb eneseteostuse vabadusel ja seda esindavatel ideoloogiatel. Vabaduse teljel liikumine alt ülesse märgib eneseteostuse vabaduse omandanud inimeste arvu kasvu. Individualismi sektoris esindavad seda keskjoonest ülespoole liikudes: positiivse vabaduse kontseptsioon > Negatiivse vabaduse kontseptsioon > Individualistliku või anarhistliku vabaduse kontseptsioon. 

Joonis 10. Individualism põhineb turumajandusel, kuid sellel on erinevaid vorme. Võrdsuse teljel liikudest keskpunktist paremale, s.t egoismi süvenemise suunas võib eristada: Sotsiaalse turumajanduse > Vabaturumajanduse > Kapitalistliku turumajanduse mudelit. 

Pin It on Pinterest