Kooperativism kui sotsiaalne kord

Joonis 6. Kooperativism asetseb kahe-dimensioonilises ühiskonna käsitluse mudelis vasakul-üleval, s.t see tekib vabade inimeste koostööst ühiste vajaduste rahuldamiseks.

Joonis 8. Kooperativism lähtub kodanike tahtest. Demokraatia vormid muutuvad liikudes vabaduse teljel alt üles, s.t oma tahet saavutava, kuid kompromissi saavutamise nimel järeleandmisi tegeva enamuse kasvu suunas: Enamusdemokraatia > Leppedemokraatia > Konsensus-demokraatia vormid võrdsuse teljel. 

Joonis 7. Kooperativism põhineb demokraatlikul otsustusviisil. Demokraatia vormid liikudes võrdsuse teljel paremalt vasakule, s.t esinduse laienemise ja hääletajate osaluse kasvamise suunas: Esindusdemokraatia > Delegeeriv demokraatia > Otsedemokraatia.

Pin It on Pinterest