Vendluse telg ja personalism

Joonis 19. Vabadus, Võrdsus, Vendlus – kolmemõõtmeline ühiskonnakäsitlus. 

Vendluse kui kolmanda telje liikumapanevateks jõududeks on ühelt poolt vaimumaailmas tulev jumalik armastus ja teiselt poolt inimlik vihkamine, mis paiskab selle omaks võtnud inimesed põrgulikesse kannatutesse. 

Joonis 21. Personalistlik sotsiaalne kord peab eemalduma esindus- ja enamusdemokraatiast ning üle minema alustuseks delegeeriva- ja leppedemokraatia vormidele, mis pakub kõigile isiksustele võimaluse otsustusprotsessis kaasa rääkida (kui teema neid puudutab). Ülejäänud inimestele jätab see demokraatia mudel võimaluse toetada enda poolt valitud huvigruppi rahaliselt, kui see rahuldab ka nende vajadusi ning suunab poliitikat neile sobivas suunas. 

Vaimse võimekuse tõustes ning jumaliku armastuse tunnetamisel kasvab vendlus ning ühiskond läheb üle otse-ja konsensusdemokraatia meetodite kasutamisele avalike otsuste langetamise.

Joonis 20. Kolmemõõtmelises ühiskonnakäsitluses paigutub uus – viies sotsiaalne kord Personalism. See paigutub võrdsuse teljest ülespoole, vaba eneseteostuse poolele. Personalism lähtub isiksuslikest inimestest, hõlmates endas samaaegselt nii kooperativistliku (ühiskondlik mõtlemine) kui ka individualistlikku  (enesekeskne mõtlemine) sotsiaalset korda ja loob jumaliku armastuse mõjul vendlust isiksusliku arengutaseme saavutanud inimeste vahel.

Joonis 22. Personalistliku sotsiaalse korra arengu eelduseks on, et inimene suudab ohjeldada  egoistlikku omakasu ja teiste alandamise tungi. 

Esimeses arengus peab ühiskond keskenduma sotsiaalse turumajanduse põhimõtete rakendamisele, et pakkuda igale arenevale inimesele positiivse vabaduse ideoloogiast lähtuvalt maksimaalseid enseteostuse võimalusi. 

Kui isiksusliku  arengutaseme saavutanud avavad end vaimumaailmast hoovavale vennalikule armastusele ja tunnustavad looja poolt kehtestatud põhimõtteid, siis avaneb täielikult vabast turumajandusest tulenev isiksusliku eneseteostuse piiritu tegevusvabadus.

Pin It on Pinterest