Kaheteljeline ühiskonnakäsitlus

Joonis 2. Kahe-mõõtmelise ühiskonnakäsitluse aluseks on VÕRDSUSE (horisontaalne) ja VABADUSE (vertikaalne) teljed.

Joonis 4. Vabaduse (vertikaalsel) teljel vastandub soov ENNAST TEOSTADA ja ENNAST KEHTESTADA, s.t teisi alistada enda tahtele. 

Joonis 3. Võrdsuse telje arenguid mõjutavad enim inimlikud tunded ja himud.

Telje PAREMPOOLSES osas domineerib EGOISM, s.t omakasu ja ahnus, soov omada rohkem materiaalset kapitali ja püüd kaitsta eraomandit.

Telje VASAKPOOLSES osas domineerib ALTRUISM. Seda mõiste kannab endas nii omakasupüüdmatu heategevuse kui ka ühiskonna kui terviku jätkusuutlikkuse kindlustamise taotlust, milleks on vaja sotsiaalset kapitali ja ühisomandit.  

Joonis 5. Neli sotsiaalset korda kahe-dimensioonilises ühiskonna (võrdsuse-vabaduse telgede) käsitluse mudelis, millest tekib neli sotsiaalset korda: kooperativism, individualism, elitarism ja bürokratism. Jooniste autor: P.Tammert.

Joonis 5. Kaheteljelisest (vabaduse-võrdsuse) poliitikamudelist tekib maatriks, millesse paigutuvad kõik olulisemad ühiskonnakorralduse vormid ja ideoloogia.

Pin It on Pinterest