P2P täiendkoolituse õppekorraldus

 

Õppekorralduse alused: Käesolevas õpikeskkonnas pakutakse soovijatele iseseisvat õppimist võimaldavaid e-kursusi, millistest osa vastab kesk- ja kutsekooli tasemele (baastase) ja teised kõrgkooli kursustele (kõrgtase).

Näiteks maksundust käsitlevate kursuste puhul esitatakse baastaseme kursustes õppematerjal n.ö ümberjutustavas stiilis, selgitades selle sisu erinevate skeemide ja joonistega. Kõrgtaseme kursuste puhul keskendub õppematerjal seaduste tekstide lugemisele, selles olulise väljatoomisele ning selle sisu selgitamisele ja täiendamisele, vastavalt vajadusele.

Õppetöö eeldab internetiühenduse olemasolu. Õppimiseks pole vaja kuhugi sõita ning õppida saab 24 tundi ja 365 päeva aastas, s.t kohas ja ajal, mis õppurile enesele kõige paremini sobib. Kursuse õpikeskkond on Moodle, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga.

Loengumaterjalid on vormistatud Power Point (edaspidi: PP) esitlustena ja mp4 formaadis salvestatud loengutena. Teadmiste omandamise kontrolliks saab kasutada valikvastustega teste, mille puhul kompetentsuse mõõduks on aeg ehk 10 küsimusega testile vastamiseks on antud 15 minutit. Kõrgema tasemega kursuste puhul saab seaduse mõttest arusaamise ja selle majandusliku mõju hindamiseks lahendada veel maksukohustuse suurust määravaid näidisülesandeid.

Teadmiste kontroll: Baastaseme kursuste puhul toimub teadmiste kontroll ja õpisaavutuse hindamine interneti põhiselt, etteantud testide täitmise ja skypi põhise vestluse alusel. Kõrgtaseme kursuste puhul, kui on soov saada kursuse läbimise tunnistus, toimub teadmiste kontroll ja õpisaavutuse taseme hindamine kokkulepitavas kohas ja ajal, näost-näkku kohtumise vormis ning teadmisi hinnatakse eksamil, mis põhineb abivahenditeta paberil testide ja ülesannete lahendamise vormis.

Õppekava: E-Koolituse OÜ pakub soovijatele järgmisi kursusi:

  • Ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine (baaskursus, vastab 3 EAP mahule)
  • Majanduse alused (baaskursus, vastab 2 EAP mahule)
  • Füüsilise isiku maksukohustused (baaskursus)
  • Füüsilise isiku maksukohustused (kõrgem tase, vastab 2 EAP mahule)
  • Juriidilise isiku maksukohustused (baaskursus)
  • Juriidilise isiku maksukohustused (kõrgem tase, vastab 3 EAP mahule)

Õppetööd läbiviija: Paul Tammert, keemiainsener, majandusteaduste magister, õpetas aastatel 1994-2015 maksundust ja avaliku sektori eelarvet, majanduse ja ettevõtluse aluseid ning maksupoliitikat Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Euroülikoolis, Audenteses ja Estonian Business School’is pea viiele tuhandele õpilasele. Lisaks on tal ka praktiline töökogemus ka Riigikogu Rahanduskomisjonist, Tallinna Linnavolikogust ja Keila Linnavalitsusest ning eraettevõtlusest. (vt CV: ETIS või Wikipedia)

Õppetöö kvaliteeti: ja selle tulemuslikkust hinnatakse õppurite tagasiside ankeetide ning nende poolt foorumis esitatud arvamusavalduste alusel.

Täienduskoolituse õppekavarühmade klassifikatsioon:

Maksunduse kursused:

  • Õppevaldkond:                       Ärindus, haldus ja õigus;
  • Õppesuund:                                Ärindus ja haldus;

Tasumine

Kliendid, kes soovivad läbida mõnda pakutavatest kursustest tuleb saata sooviavaldus tellija andmetega e-mailile: ekoolituse@online.ee , mille järel saadetakse talle arve. Peale arve tasumist avatakse kliendile ligipääs kursuse materjalidele Moodle õpikeskkonnas, kuhu ta saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel. Õpikeskkond on avatud õppetegevuseks 3 kuud.

Pin It on Pinterest