1.      Kursuse eesmärk

Kursuse käigus tutvutakse ühistu kui ühe ettevõtlusvormiga, selle asutamise eesmärkide, tegevuse korraldamise ja haldamise põhimõtetega. Ühistu kui äriühingu eripäraks on see, et selle omanikud ja selles töötavad isikud või selle teenuseid tarbivad isikud kattuvad.  

2.      Õpiväljundid

Kursuse läbija

  • Tunneb ühistulise ettevõtlusvormi põhimõtteid;
  • Teab, kuidas hallata ühistegevusel toimivat ettevõtet;
  • Oskab juhtida protsesse, mis on vajalikud ühistu majandustegevuse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks.

3.      Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib tutvuda põhjalikumalt ühistulise ettevõtlusvormiga.

4.      Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak). 

5.      Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Kursusel osalejad saavad pdf või e-raamatu vormis õppematerjali. Loengud on vormistatud Power Point esitlustena, millega iga kursuslane saab tutvuda enne ja peale loenguid iseseisvalt ning kontrollida ka oma teadmisi, vastates valikvastustega küsimustele. 

6.      Õppe maht: 100 akadeemilist tundi (45 minutit)

  • Auditoorne töö: 15 tundi
  • Iseseisev töö: 20 tundi

7.      Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Iga kursusel osaleja saab pdf või e-raamatu formaadis õpiku, eelnevalt vormistatud Word’i faili äriplaani vormistamiseks ja Excel’is vormistatud mudeli, mille ta kursuse käigus kohandab oma ettevõttele sobivaks.

8.      Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemusi hinnatakse lõputööga, mis on essee vormis vaba mõttearendus läbitud materjali teemal.

9.      Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

Nendel, kes õpivad oma raha eest, on võimalik deklareerida kursusel osalemise eest tasutud summad ning saada selle võrra tulumaksusoodustust.

 

10.  Õppekava nimetus: Ühistu asutamine ja haldamine

  • Õppevaldkond: Ärindus ja haldus;
  • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

või helistada telefonil +372 50 26526.

KOOLITUSE PAKKUJA

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

KOOLITUSTEENUSE PAKKUJA

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade majanduskeskkonnaga. Aastatel 2008 – 2012 oli ta Eesti Ühistegelise Liidu juht. 

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017).

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest