Ettevõtte finantstegevuse modelleerimine Excelis

950,00

Kategooria:

Kirjeldus

1.      Kursuse eesmärk

Kursuse läbimisel on selle tulemiks kursuslase ettevõtte Excelis vormistatud mudel, mis simuleerib ettevõtte tulusid ja kulusid kalendrikuude kaupa jooksval ja järgmise viie aasta jooksul.

2.      Õpiväljundid

Kursuse läbija

  • tunneb oma ettevõtte finantsjuhtimise põhimõtteid;
  • oskab kasutada finantside liikumist simuleerivat mudelit ettevõttes läbiviidavate muutuste finantsmõju hindamiseks;
  • suudab kasutada finantsmudelit ettevõtte planeeritud ja tegeliku majandustulemi võrdlemiseks ning selle alusel juhtimisotsuste langetamiseks.

3.      Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes tegeleb iseseisva ettevõtlusega.

4.      Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak).

5.      Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office Excel’i programmi kasutades ning ta peaks sellega opereerida.

6.      Õppe maht: 100 akadeemilist tundi (45 minutit)

  • Auditoorne töö: 30 tundi
  • Iseseisev töö: 30 tundi
  • Praktiline töö (teadmiste kontroll): 40 tundi

7.      Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Iga kursusel osaleja saab pdf või e-raamatu juhendmaterjali ja Excel’is vormistatud mudeli, mille ta kursuse käigus kohandab oma ettevõttele sobivaks.

Õppetöö käigus käiakse läbi finantsmudeli vormistamiseks vajalikud teemad ning vormistatakse igaühe kohta eraldi lehel matemaatiline mudel, mis kirjeldab vastava valdkonna majandusprotsessi ning modelleerib selle tulevasi arenguid.

8.      Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks ettevõtte majandustegevuse mudel. Kui see on lõpuni vormistatud, siis on osaleja kursuse läbinud.

9.      Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

Nendel, kes õpivad oma raha eest, on võimalik deklareerida kursusel osalemise eest tasutud summad ning saada selle võrra tulumaksusoodustust.

10.  Õppekava nimetus: Füüsilise isiku maksukohustused

  • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
  • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
  • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Ettevõtte finantstegevuse modelleerimine Excelis”

Pin It on Pinterest