Vabaerakond võeti Eesti inimeste poolt vastu suure innuga, nagu kunagi ka Eestimaa Rohelised. Kuid tänini pole selge, millist maailmavaadet ja ideoloogiat nad esindavad.

Isiklikud muljed

Minu isiklik mulje sellest erakonnast oli, et see vastustab eliidiks pürgivat riigibürokraatiat ning selle taotlust kehtestada oma ülemvõimu ja rõhutab üksikisiku vabadust ennast teostada – seega tuleks nad paigutada maatriksi paremale poolele, mis esindab liberaalset ideoloogiat. Kui arvestada, et erakond koosneb põhiliselt isiksustest, kes pole valmis allutama oma vaba tahet organisatsiooni huvidele, siis esindab selline käitumismudel anarhistlikku maailmavaadet. Tutvudes erakonna manifestiga torkab selle avalauses silma soov olla hooliv ja teha koostööd – see esindab sotsiaalse turumajanduse positsiooni. Seega võiks see erakond esindada anarho-sündikalismi.

Ametlikud seisukohavõtud

Avalikust meediast on jäänud kõige enam kõrvu erakonna esimehe, Arhur Talviku sõnum, et Vabaerakond esindab (vaba?) konservatiivset maailmavaadet. Konservatism tähendas algselt ja tähendab ka täna seda, et vastustatakse muutusi (loe: reforme) ja hoitakse kinni valitsevatest tavadest. Ehk teisisõnu – ollakse rahul saavutatuga ja loobutakse parema taotlemisest. Siinkohal meenub mulle Johann Wolfgang von Goethe raamat „Faust“, milles Mefistoteles sõlmis Faustiga kokkuleppe, et ta rahuldab kõik tema soovid, kuid kui viimase vajadused saavad rahuldatud ja lausub sõnad „Oo kaunis hetk, nüüd peatu sa“, siis saab saatan tema hinge endale. Kas tõesti on ka Eestimaa jõudnud sellisesse olukorda.

Ideoloogiate maatriksis pole konservativismile kohta, kuid olemuslikult esindavad sellist maailmavaadet alalhoidlikud hõimuühiskonnad, mis püüavad välistada igasuguseid uuendusi, mis võiksid muuta olemasolevat olukorda ja inimsuhteid. Ka elitaristlikke klassiühiskondi võib nimetada konservatiivseteks, sest nad püüavad säilitada rituaalset käitumist ja kinnistada valitsevat ebaõiglust kõigi olemasolevate vahenditega.

Erakonna manifest

Vabaerakonna manifestis torkab silma maaelu, kogukondlikkuse ja koostöövajaduse rõhutamine, mis on tunnusomased kooperativistlikule sotsiaalsele korrale ja alt ülesse suunduvale demokraatlikule riigikorraldusele. Sellega ühildub ka rahva omakultuuri olulisuse rõhutamine. Samuti on manifestis rõhutatud tugevalt üksikisiku vabaduse olulisust.

Erakonna põhikiri

Põhikirja lugedes torkab silma vabale maailmavaatele omased demokraatlikud tegevuspõhimõtted ning soov välistada valitseva eliidi teket (piirang, et inimest ei saa valida esimeheks või juhatuse liikmeks, kui ta on seda kohta täitnud juba kaks ametiaega). Sellisele suundumusele viitab ka erakonna tunnuspilt, mis on toodud artikli algusesse.

Hea lugeja, kuhu paigutaksid sina selle erakonna ideoloogiate maatriksis. 

Vaata ka sama teemat käsitlevaid artikleid:

Pin It on Pinterest