E-kursused

Vali omale sobiv e-kursus

Demokraatia

Kursusel selgitatakse demokraatia mõiste sisu, selle ajalugu ning demokraatia erinevaid vorme ja lahendeid vastavalt sellele, kuidas kodanikud osalevad otsustusprotsessis ja kui paljude osalejate häält arvestatakse. Kursuse lõpuosas selgitatakse veel mõnede ebademokraatlike mõistet tähendust. Kursuse materjal on esitatud teksti- ja videoloengute vormis. 

Kursuse maht: 10 tundi

Turumajandus

Sellel kursusel saab selgeks, mille poolest eristuvad üksteisest mõisted: turumajandus ja kapitalism, millised on turumajanduse mudelid ning kuidas mõjutab kodanikuvabaduste suurendamine majandust. Kursuse lõpus selgitatakse, mille poolest erinevad turumajanduslikud ideoloogiad üksteisest eristuvad. Kursuse materjal on esitatud nii teksti- kui ka videoloengute vormis.

Kursuse hind: 40 eur

Rahasüsteemid

Sellel kursusel saad teada, miks on vaja raha, kuidas raha tekib, millises vormis saab teda kasutada, kuidas raha mõjutab inimsuhteid ja seeläbi ka ühiskondliku korralduse aluseks olevaid majandussuhteid. Põhjalikumalt käsitletakse kursusel neid raha vorme, mis määravad turumajanduse erinevate mudelite olemuse.