Vabadus

Poliitiliselt vabas, s.t demokraatlikus ühiskonnas on igaühel võimalus osaleda protsessis, mille tulemiks on tema vabaduse piiramine.

Turumajandus on majandus-demokraatia. Majandusvabadus tähendab õigust ja võimalust tegutseda loovalt viisil, mis parandab nii isiku enda kui ka ühiskonna teiste liikmete toimetulekut ja heaolu.

Isikuvabaduseni jõuab inimene siis, kui tal on nii palju teadmisi, et ta hakkab nägema tema ees iga päev avanevaid võimalusi ning oskab hinnata nendest tekkivaid hüvesid ja kahjusid. 

Isik on vaba, kui ta julgeb valida oma, temale sobiva tee ja kutsuda sellele ka teisi isiksusliku arengutasemeni jõudnud inimesi.

Oma võimalusi näeb inimene omaenese MEELES alles siis, kui ta on saanud aru, kuidas see maailm toimib. Teadmisi võib omandada ise vigu tehes ja selle eest kallilt makstes või siis teiste kogemustest õppides. 

Tahad oma teadmisi parandada?

Koolitused

Kursused mis toimuvad kas täielikult või kombineerituna e-koolitusega koolitusruumides või üle interneti n.ö näost-näkku.  

E-kursused

Kursused, mis toimuvad täielikult e-õppe vormis. Kursuse materjalid on esitatud nii tekstis kui ka videoloengutena. Teadmiste omandamist kontrollitakse teste jms kontrollülesannete lahendamisega.

E-raamatud

Siit leiad huvitavat lugemis ühiskonnakorralduse, majanduse ja ettevõtluse valdkondadest. Ja kõik nad on sulle täiesti tasuta!