Vali oma kursus

Ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine

Kursuste toimumise ajad:

10.10.-11.11.2022

7.11-.2.12.2022

21.11.-16.12.2022

Eksklusiivne, kõrgema ärikooli tasemel kursus inimesele, kes tahab asutada oma ettevõtte ja süvitsi mõista majanduse dünaamilist keskkonda, õppida nägema toimuvaid muutusi ja reageerima neile nii, et ettevõte oleks edukas ka globaalses konkurentsis.

Kursuse alguses hindame sinu äriidee majanduslikku tasuvust Exceli mudelis. Kursuse käigus vormistame äriplaani, mis selgitaks nii sulle endale kui ka sinu partneritele, mida sa plaanid teha ja kuidas teenida tulu.

Kursusel saad vajalikud teadmised ettevõtte asutamiseks ja selle käivitamiseks, ettevõtte ja personali juhtimiseks ning tootmise korraldamiseks. Lisaks saad vajalikud teadmised majandusarvestuse, finantsjuhtimise ja maksustamise teemadel. Boonusena pakutakse veel algteadmisi tehingukulude juhtimisest, mis sõltuvad riigi- ja ühiskonnakorraldusest ning kiiresti muutuvast majanduskeskkonnast.

Kursuse teises plokis harjutatakse oma äri-ideed esitlemist (pitch) ning õpitakse mõistma oma kliente, hindama turgu ja selle ostuvõimet. Lisaks antakse põhjalik ülevaade marketingi meetoditest ja sotsiaalmeedia poolt pakutavatest võimalustest tutvustada oma kaupa potentsiaalsetele klientidele.

Koolituse hind: 1500 eur

Koolitust saab tellida ka Töötukassa kaudu.

Lektorid:

Lektor Paul Tammert on õpetanud maksundust, ettevõtlust ja äriplaani TTÜ’s, EBS’s, Sisekaitseakadeemias jm, töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni ja Tallinna Linnavolikogu nõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana. (vt lisaks Wikipediast või ETIS’st).

Lektor Aveli Jänes on töötanud marketingi valdkonnas, teletoimetajana ja saatejuhina erinevates meediamajades ning juhtinud avalikke sündmusi ja otsesaateid televisioonis.

4.7/5

Esinemisoskuse arendamine

Kursuste toimumise ajad: 

5.-12.10.2022

19.-26.10.2022

9.-15.11.2022

23.-29.11.2022

7.-14.12.2022

Erikoolitus neile, kes tahavad parandada oma esitlemis ja esinemisoskust, mis on vajalik nii töökoha saamiseks kui ka igapäevaste tööülesannete täitmiseks suhtluses teiste töötajate, ülemuste ja äripartneritega.

Kursuse käigus peab osaleja esitlema ennast ja esinema kokkulepitud rollis. Esinemine filmitakse ja seejärel toimub esinemise analüüs, mille käigus toob kursuse juhendaja välja esitluse head ja halvad momendid ning annab nõuandeid, kuidas oleks seda eesmärgist sõltuvalt tulemuslikumalt teha. 

Koolitust viib läbi Aveli Jänes, kes on tuntud teletoimetaja ja saatejuht juba 12 aastat. Sellesse aega jääb ka avalike sündmuste juhtimised lavalt ning otsesaate juhtimine televisioonis.

Õppetöö algab kodutööga. Iga osaleja saab oma etteastete salvestuse videos. Videosalvestuse järele vaatamine on toetav materjal, mis aitab ennast kõrvalt näha ja meelde tuletada oma potentsiaali ja õpitut.

Aveli Jänes on loonud ka omanäolise „Videoteraapia“ meetodi, mis toetab ja aitab inimesi enesearengus.

Koolituse hind: 150 eur

Koolitust saab tellida ka Töötukassa kaudu.

Lektor:

Lektor Aveli Jänesel on töötanud marketingi valdkonnas, teletoimetajana ja saatejuhina erinevates meediamajades ning juhtinud avalikke sündmusi ja otsesaateid televisioonis.

4.4/5