Ettevõtlusalased kursused

 

Järgmise kursuse alguseni on jäänud

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine

 • Kursuse kestus: 10 päeva, a~6 tundi või kokkuleppel muus jaotuses kokku 60 tundi + 60 tundi iseseisvat tööd.
 • Igale kursuslasele on lisaks ettnähtud kuni 20 tundi äriplaani (Word, Excel) läbiarutamiseks ja selle täiustamiseks.
 • Kursusel osalejate arv 1-12 inimest. 
 • Kursuse hind 1500 

Esinemisoskuse arendamine

Kursuse kestus: 1 päev, 6 tundi

Kursus pakub nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilist esinemisoskust

Kursusel osalejate arv: 1-7 inimest

Kursuse hind: 150 eur

Järgmise kursuse alguseni on jäänud

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ühe inimese ettevõtte asutamine ja haldamine

 • Personaalne ja eksklusiivne kursus inimesele, kes tahab asutada ühe inimese elustiiliettevõtet, olla oma elu peremeheks ja saada oma töö eest õiglast tasu.
 • Kursuse kestus: 6 päeva, a~6 tundi või kokkuleppel muus jaotuses kokku 36 tundi + 84 tundi iseseisvat tööd kirjalike materjalide ja videoloengutega.
 • Kursuse hind 1900 

Järgmise kursuse alguseni on jäänud

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Sotsiaalse ettevõtte alustamine ja äriplaani koostamine

 • Kursus nendele, kes väärtustavad kogukonda, tahaksid olla oma elu peremehed ja iseenda tööandjad ning pakkuda teenust koostöös teistega.
 • Kursuse kestus: 6 päeva a~6 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 2-10 inimest. 
 • Kursuse hind 890 

Ettevõtte majandustegevuse modelleerimine

 • Kursuse käigus luuakse tegutsevast ettevõttest Exceli mudel, mis modelleerib ettevõtte finantsvahendite liikumist ja võimaldab hinnata muutuste mõju lõpptulemusele. 
 • Kursuse kestus: 3 päeva a~5 tundi. 
 • Kursusel osalejate arv 1-5 inimest.
 • Kursuse hind 950 

Ühistu asutamine ja haldamine

 • Ühistu on äriühing, mille töötajad või  tarbijad on omanikud ning seetõttu ka töötasud või hinnad õiglased.
 • Kursuse kestus: 3 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 250 

Õpetamise valdkonnas ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine 

Endistele õppejõududele ja erialaspetsialistidele mõeldud kursuse käigus mõeldakse üheskoos läbi äriidee, vormistatakse äriplaan ja tehakse valmis e-kursuse videofail.

Kursuse kestus: 10 päeva a 6 tundi = 60 + 60 t iseseisvat tööd, s.h 10 t personaalset konsultatsiooni.

Kursuse hind  1500 eur     

Füüsilise isiku maksukohustused algajate

 • Sellel kursusel tutvutakse maksuseadustest tulenevate õiguste ja kohustustega lihtsas ja hästi illustreeritud vormis, mis on igaühele arusaadav. 
 • Kursuse kestus: 4 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-20 inimest. 
 • Kursuse hind 450 

Majanduse alused

 • Eduka ettevõtluse eelduseks on riigi ning selle avalikku ruumi, rahamajandust ja majanduskeskkonda kujundavate mõjurite tundmine. Käesoleval kursusel pakutakse neid teadmisi lihtsas ja huvitavas vormis, mis on jõukohane ka algajale. 
 • Kursuse kestus: 5 päeva a~5 tundi.
 • Kursusel osalejate arv 5-30 inimest. 
 • Kursuse hind 350 

Ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine

20.01.-26.02.2022 

14.02.-26.03.2022 

____________________________

Sotsiaalse ettevõtte asutamine ja äriplaani koostamine

20.01.-26.02.2022

14.02.-26.03.2022    


Ühe inimese ettevõtte asutamine ja haldamine

Vastavalt soovile

____________________________

Ettevõtte majandustegevuse modelleerimine 

Tellimisel 


Ühistu asutamine ja haldamine

Tellimisel 


Õpetamise valdkonnas ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine

Tellimisel


Füüsilise isiku maksuskohustuste algkursus:

Tellimisel 

 ____________________________ 

Poliitika ja inimestevahelised suhted 

Tellimisel 


Poliitilised otsused  ja sotsiaalne kord 

Tellimisel 


 

Õppekorraldus

Vabahariduslik õpikeskkond P2P ehk INIMESELT-INIMESELE pakub koolitusi igas vanuses inimestele, kes soovivad omandada teadmisi enesele sobival ajahetkel ja kohas, ilma liigse bürokraatiata. Kursustel osalemiseks pole eeltingimusi. Kursusi saab läbida nii e-õppe vormis, kui ka tavapärase loengu-seminar vormis.

E-kursusega saab soovija alustada igal ajal ning kohas. Kursuse materjalid on pandud üles HITSA Moodle keskkonda ning tasu maksmise järel saab kursuslane ligipääsu videoloengutele ja muudele õpimaterjalidele, kui ta logib ID-kaardi või Mobiil-ID kasutades end sellesse keskkonda sisse.

Tavapärases loengu-seminari vormis peetavad kursused toimuvad loengut tutvustaval lehel määratud ajal ja kohas ning nendel saab osaleda kursuse hinna tasumisel või kui selle eest tasub keegi teine, siis vastava garantiikirja esitamisel. Kursusel osalejatele antakse õppetööks mõeldud materjalid mälupulgal, millele on salvestatud pdf formaadis vormistatud õpik ja muud kursuse läbimiseks vajalikud materjalid.

Kõiki kursusi saab ka tellida ning neid korraldada tellijale sobival ajal ja kohas, kui soovijaid on vähemalt viis inimest. E-kursuse läbinutele saab korraldada täiendavaid seminare ja teema põhiseid arutelusid, kui selleks esitatakse vastav soov. Sellisel juhul sõltub kursuse tasu ajast ja kohast, kus see toimub ning on kokkuleppeline.

Kursusel osalemise soovi kohta tuleb saata taotlus e-mailile ekoolituse@online.ee või helistada telefonile +372 5026526. Igale soovijale saadetakse pakkumus-arve või vormistatakse õppija soovija eest tasu maksva ettevõtte või ametiga teenuse pakkumise leping. Tasu laekumisel või garantiikirja saamise järel kantakse isik kursusel osalejate nimekirja.

Koolituse läbimisel antakse isikule TÕEND ning selle lõpetamise eelduseks oleva töö teostamise või teadmiste kontrolli läbimise järel väljastatakse isikule TUNNISTUS. Kui isiku õppetöö katkeb kursuse ajal või ta ei saa antud kursusel mingil põhjusel lõpuni osaleda, siis saab ta vastavalt kokkuleppele jätkata õpingut mõnel järgmisel kursusel.  

Kursusi pakuvad inimesed, kellel on pikaajaline õpetamiskogemus kõige erinevama taseme ja suunitlusega õppeasutustest ning rikkalikud isiklikud kogemused ettevõtlusest ja poliitilisest tegevusest. Tänu sellele saame pakkuda nii ajakohaseid kui ka elulähedasi teadmisi, mille omandamine pakub kursuse läbijatel uusi võimalusi eneseteostuseks tööturul ja paremaks toimetulekuks isiklike elumuredega. Kursuste lektorite isikuandmed või link kohta, kus need on esitatud, on lisatud iga kursust tutvustavale lehele.

Vali oma koolitus

Pin It on Pinterest