.Esinemisoskuse arendamine

1. Koolituse tutvustus

Esinemisjulguse koolitus sobib kõigile, kes vajavad rohkem enesekindlust ja julgustust eneseväljendamisel tööalastes suhetes või avalikus ruumis, ennast või ettevõtet esindades. 

2. Koolituse eesmärk

Koolituse käigus arendatakse osaleja esinemise- ja eneseväljendamise oskust, tugevdatakse tema enesekindlust ja väljendusjulgust nii, et ta tunneks ennast suhtluses teiste inimestega mugavalt ja kindlalt ning vastavalt töövõtja või ettevõtte esindaja rollis.

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinud inimene on eneseteadlikum, julgem, enesekindlam ja avatum oma eneseväljendamises vastavalt ennast või ettevõtet esindades.

4. Sihtgrupp

Koolitus sobib igas vanuses inimesele, kes suhtleb eesti keeles ning tahab oma suhtlus- ja eneseväljendusoskust parandada.

5. Koolituse toimumiskoht 

Kursus toimub füüsiliselt Tallinnas või vajadusel väljaspool ning toimumiskoht valitakse vastavalt osalejate arvule.

6. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole.

7. Õppetöö maht 

Kokku: 5-6 akadeemilist tundi (oleneb osalejate arvust)
Auditoorne töö: 3-4 tundi
Iseseisev töö: 2 tundi

8. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Koolituse esimeseks osaks on teooria. Juhendaja jagab teadmisi kuidas olla avatum, julgem ning mõjusam eneseväljenduses.

  • Esimene praktika – kõik osalejad esinevad ükshaaval vastavalt oma vajadusele, mis formaadis esinemist soovitakse endas arendada, lihvida ning annavad edasi oma asjakohase info (juhendaja suunab osalejaid eraldi ja personaalselt). Esinemist filmitakse!
  • Ruumis toimuvat näevad kõik osalejad, see loob võimaluse kõrvalt esitlust nähes õppida ja saada asjakohast infot.
  • Sellele järgneb kõigi osalejate 1-3 minutiliste videoklippide salvestuste vaatamine. Kõik saavad enda ja teiste esitlusi nähes kogemuslikult õppida. Arutleme koostöös kõik etteasted läbi.
  • Teine praktika osa – kõik osalejad muudavad oma teksti, sõnumit ning esituse asukohta ja teevad oma etteaste uuesti, mida ka filmitakse. Enne uut esinemist jagab koolitaja veelkord personaalseid ja toetavaid juhiseid, et uued teadmised praktikasse üle kanda.
  • Vaatame uusi esitluste videosalvestusi. Iga esineja saab kogeda oma arengut ning kinnistada uusi teadmisi ja oskuseid. Edukogemus!

Iga osaleja saab oma etteastete salvestuse videos. Videosalvestuse järele vaatamine on toetav materjal, mis aitab ennast kõrvalt näha ja meelde tuletada oma potentsiaali ja õpitut.

9. Õpitulemuste hindamine ja koolituse lõpetamine

Esinemisi filmitakse ja nende sisu analüüsitakse. Kursuslane saab oma esinemise salvestused omale.

10. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes läbivad koolituse, väljastatakse Tunnistus. Tunnistusele märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

11. Õppekava nimetus: Esinemise julgus

      Õppekavarühm: Isikuareng

12. Hinnangud koolitusele:

„Koolitus mõjus julgustavalt ja inspireerivalt. Sain palju enesekindlust ja enda kohta palju uusi teadmisi.“

„Palju julgust andis enda kõrvalt nägemine juurde.“

„Meeldis, et oli väike seltskond. Teooria ja praktika osa, kus oli palju kasulikku infot.“

„Kursus oli julgustav. Sain kindlust, et igaühel on võimalik saavutada enesekindla esinemise võimekus.“

„Kõige enam meeldis praktilised harjutused, mis andis väga hea pildi puudulikest ja arendamist vajavatest nüanssidest iga osaleja kohta.“

KURSUSELE REGISTREERIMINE

Kursuse hind 150 eur

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus: aveli@aveli.ee
või helistada telefonil: +372 550 25 371

 

KOOLITUSE PAKKUJA

E-Koolituse OÜ

Registri kood: 14078856

Majandustegevuse teade: 215158/2020

 

LEKTOR

Koolitust viib läbi Aveli Jänes, kes on tuntud teletoimetaja ja saatejuht juba 12 aastat. Sellesse aega jääb ka avalike sündmuste juhtimised lavalt ning otsesaate juhtimine televisioonis.

Avali Jänes on loonud ka omanäolise „Videoteraapia“ meetodi, mis toetab ja aitab inimesi enesearengus.

Pin It on Pinterest