Esinemisoskuse arendamine

Kursuse õppekava

Koolituse tutvustus

Esinemisjulguse koolitus sobib kõigile, kes vajavad rohkem enesekindlust ja julgustust eneseväljendamisel tööalastes suhetes või avalikus ruumis, ennast või ettevõtet esindades. 

Koolituse eesmärk

Koolituse käigus arendatakse osaleja esinemise- ja eneseväljendamise oskust, tugevdatakse tema enesekindlust ja väljendusjulgust nii, et ta tunneks ennast suhtluses teiste inimestega mugavalt ja kindlalt ning vastavalt töövõtja või ettevõtte esindaja rollis.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud inimene on eneseteadlikum, julgem, enesekindlam ja avatum oma eneseväljendamises vastavalt ennast või ettevõtet esindades.

Sihtgrupp

Koolitus sobib igas vanuses inimesele, kes suhtleb eesti keeles ning tahab oma suhtlus- ja eneseväljendusoskust parandada.

Koolituse toimumiskoht 

Kursus toimub füüsiliselt Tallinnas või vajadusel väljaspool ning toimumiskoht valitakse vastavalt osalejate arvule.

 Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole.

Õppe maht

6 akadeemilist tundi (oleneb osalejate arvust)

  • Auditoorne töö: 4 tundi
  • Iseseisev töö: 2 tundi

Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Koolituse esimeseks osaks on teooria. Juhendaja jagab teadmisi kuidas olla avatum, julgem ning mõjusam eneseväljenduses.

  • Esimene praktika – kõik osalejad esinevad ükshaaval vastavalt oma vajadusele, mis formaadis esinemist soovitakse endas arendada, lihvida ning annavad edasi oma asjakohase info (juhendaja suunab osalejaid eraldi ja personaalselt). Esinemist filmitakse!
  • Ruumis toimuvat näevad kõik osalejad, see loob võimaluse kõrvalt esitlust nähes õppida ja saada asjakohast infot.
  • Sellele järgneb kõigi osalejate 1-3 minutiliste videoklippide salvestuste vaatamine. Kõik saavad enda ja teiste esitlusi nähes kogemuslikult õppida. Arutleme koostöös kõik etteasted läbi.
  • Teine praktika osa – kõik osalejad muudavad oma teksti, sõnumit ning esituse asukohta ja teevad oma etteaste uuesti, mida ka filmitakse. Enne uut esinemist jagab koolitaja veelkord personaalseid ja toetavaid juhiseid, et uued teadmised praktikasse üle kanda.
  • Vaatame uusi esitluste videosalvestusi. Iga esineja saab kogeda oma arengut ning kinnistada uusi teadmisi ja oskuseid. Edukogemus!

Iga osaleja saab oma etteastete salvestuse videos. Videosalvestuse järele vaatamine on toetav materjal, mis aitab ennast kõrvalt näha ja meelde tuletada oma potentsiaali ja õpitut.

Õppetöö algab kodutööga. Praktiline õpe toimub ühel päeval, sõltuvalt osalejate arvust 4-6 akadeemilist tundi. Õppetöö läbiviimise koht lepitakse kokku enne õppetöö algust.

Õpitulemuste hindamine ja koolituse lõpetamine

Esinemisi filmitakse ja nende sisu analüüsitakse. Kursuslane saab oma esinemise salvestused omale.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes läbivad koolituse, väljastatakse Tunnistus. Tunnistusele märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

Õppekava nimetus: Esinemise julgus

      Õppekavarühm: Isikuareng

Hinnangud koolitusele

Heli: „Koolitus mõjus julgustavalt ja inspireerivalt. Sain palju enesekindlust ja enda kohta palju uusi teadmisi.“

Jüri: „Palju julgust andis enda kõrvalt nägemine juurde.“

Helle: „Meeldis, et oli väike seltskond. Teooria ja praktika osa, kus oli palju kasulikku infot.“

Jaan: „Kursus oli julgustav. Sain kindlust, et igaühel on võimalik saavutada enesekindla esinemise võimekus.“

Marju: „Kõige enam meeldis praktilised harjutused, mis andis väga hea pildi puudulikest ja arendamist vajavatest nüanssidest iga osaleja kohta.“

Lisa kommentaar