E-raamatud

Paul Tammert, Millist riiki?

Käesolev raamat käsitleb ühiskonda ja selle organiseerumise võimalusi läbi inimese. Ühiskondliku arengu liikumapanevaks jõuks on inimese igapäevased vajadused ja elu mõtteks areng. Autor soovib selle raamatuga piirata nende poliitiliste aktivistide tegevusvabadust, kes õhutavad vastandumist vasak-parem,  konservatiivid-reformistid või lihtsalt meie-nemad skaalal. Selle asemele kirjeldab ta ühiskonda kolme-dimensioonilises mudelis (VABADUS, VÕRDSUS, VENDLUS) läbi viie SOTSIAALSE KORRA (kooperativism, individualism, elitarism, bürokratism ja personalism).

 

Paul Tammert, What State We Are In?

Instead of the current dominating linear (left–right-scale) policy approach, this book offers a novel multidimensional (Freedom–Equality–Fraternity) concept of society, which can be used to describe both the countries and societies that exist today as well as those that have existed throughout history. In addition to the four existing social regimes (cooperativism, individualism, elitarianism and bureaucracy), the author presents one possible vision of what form 21st century civil society could take.

 

Karl Kidar, Vestlusi ühistegevusest

See raamat annab suurepärase ülevaate kooperatiivse liikumise tekkeloost 19. sajandi Euroopas ning selgitab ühistulise ettevõtluse põhimõtteid, ühistu asutamise, haldamise ja omaniku järelevalve põhimõtteid ning ka seda, mis eristab ühistut muudest ettevõtlusvormidest. Raamat oli ettevõtluse õpikuks Eesti koolides 1930-ndatel aastatel.

Henry Ford. Minu elu ja töö

See raamat annab suurepärase nägemuse alustavast ettevõtjast 19. sajandi lõpus, kes hakkas ehitama enesele autot oma garaažis ning kuidas sellest ettevõttest kasvas välja ülemaailmse tähtusega hiigelettevõte, mis tegutseb edukalt tänini. Lisaks saab lugeja teada ka mida tähendab sotsiaalne turumajandus ja kuidas sellised ettevõtted töötasid.

Panu Kalmi. The Disappearance of Co-operatives from Economic textbooks

Soome Vaasa Ülikooli majandusprofessor Panu Kalmi uurimistöö, milles ta uuris ühistulise ettevõtlusvormi käsitlemist ja selle mahu osakaalu muutumist Lääne-Euroopa majandusõpikutes 20. sajandil. Probleem on aktuaalne ka Eestis, sest siinsed majandusõpikud s.h keskkoolides laialdaselt kasutatav AIESEC’i õpik isegi ei maini sellise ettevõtlusvormi olemasolu.

Deemon Mammona

Õpetlik lugu sellest, kuidas inimesed hakkasid juba iidsel ajal raha orjama.