Õpikorraldus

Vabahariduslik õpikeskkond P2P ehk INIMESELT-INIMESELE pakub kontaktõppe või kombineeritud kontakt/e-õppe vormis koolitusi igas vanuses inimestele, kes soovivad omandada teadmisi enesele sobival ajahetkel ja kohas, ilma liigse bürokraatiata. Kursustel osalemiseks pole eeltingimusi. Kursused võivad toimuda nii füüsilise kohaloleku vormis kui ka üle interneti (Teams, Zoom või Skype keskkonnas).

 Kursuse õppematerjalid antakse kursusel osalejale kätte failidena.

Tavapärases loengu-seminari vormis peetavad kursused toimuvad loengut tutvustaval lehel määratud ajal ja kohas ning nendel saab osaleda kursuse hinna tasumisel või kui selle eest tasub keegi teine (näiteks Töötukassa), siis vastava garantiikirja esitamisel. Kursusel osalejatele antakse õppetööks mõeldud materjalid, mis on salvestatud pdf formaadis vormistatud õpikuna ning lisaks täiendavate teadmiste omandamist võimaldavad ja silmaringi laiendavad materjalid.

Kursus võib toimuda ka virtuaalsete loengute vormis, üle interneti kasutades selleks saadaval olevaid kanaleid (Teams, Zoom, Skype). Selles vormis saab kursust pakkuda ka liikumispuudega inimestele.

Kõiki kursusi saab ka tellida ning neid korraldada ka tellijale sobival ajal ja kohas, kui soovijaid on vähemalt viis inimest.

Kursusel osalemise soovi kohta tuleb saata taotlus e-mailile ekoolituse@online.ee või helistada telefonile +372 588 60606. Igale soovijale saadetakse pakkumus-arve või vormistatakse õppija soovija eest tasu maksva ettevõtte või ametiga teenuse pakkumise leping. Tasu laekumisel või garantiikirja saamise järel kantakse isik kursusel osalejate nimekirja.

Koolituse läbimisel antakse isikule TÕEND ning selle lõpetamise eelduseks oleva töö teostamise või teadmiste kontrolli läbimise järel väljastatakse isikule TUNNISTUS. Kui isiku õppetöö katkeb kursuse ajal või ta ei saa antud kursusel mingil põhjusel lõpuni osaleda, siis saab ta vastavalt kokkuleppele jätkata õpingut mõnel järgmisel kursusel. 

Kursusi pakuvad inimesed, kellel on pikaajaline õpetamiskogemus kõige erinevama taseme ja suunitlusega õppeasutustest ning rikkalikud isiklikud kogemused ettevõtlusest ja poliitilisest tegevusest. Tänu sellele saame pakkuda nii ajakohaseid kui ka elulähedasi teadmisi, mille omandamine pakub kursuse läbijatel uusi võimalusi eneseteostuseks tööturul ja paremaks toimetulekuks isiklike elumuredega. Kursuste lektorite isikuandmed või link kohta, kus need on esitatud, on lisatud iga kursust tutvustavale lehele.