Thank you for ordering!

Look inside Details ORDER
Pay with Card (€0.01)
Preview

Henry Ford. Minu elu ja töö

  • See raamat annab suurepärase nägemuse alustavast ettevõtjast 19. sajandi lõpus, kes hakkas ehitama enesele autot oma garaažis ning kuidas sellest ettevõttest kasvas välja ülemaailmse tähtusega hiigelettevõte, mis tegutseb edukalt tänini. Lisaks saab lugeja teada ka mida tähendab sotsiaalne turumajandus ja kuidas sellised ettevõtted töötasid.
Look inside Details ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
Preview

Deemon Mammona

  • Tähelepanuväärne lühilugu sellest, kuidas inimesed hakkasid raha orjama.
Look inside Details ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
Preview

Karl Kidar. Vestlusi ühistegevusest

  • See Karl Kidari poolt kirjutatud raamat annab suurepärase ülevaate kooperatiivse liikumise tekkeloost 19. sajandi Euroopas ning selgitabühistulise ettevõtluse põhimõtteid, ühistu asutamise, haldamise ja omaniku järelevalve põhimõtteid ning ka seda, mis eristab ühistut muudest ettevõtlusvormidest. Raamat oli ettevõtluse õpikuks Eesti koolides 1930-ndatel aastatel.
Look inside Details ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
ORDER
Pay with Card (€0.01)
Preview

Paul Tammert. Millist riiki?

  • See raamat käsitleb ühiskonda ja selle organiseerumise võimalusi läbi inimese. Ühiskondliku arengu liikumapanevaks jõuks on inimese igapäevased vajadused ja elu mõtteks areng. Autor soovib selle raamatuga piirata nende poliitiliste aktivistide tegevusvabadust, kes õhutavad vastandumist vasak-parem, konservatiivid-reformistid või lihtsalt meie-nemad skaalal. Selle asemele kirjeldab ta ühiskonda kolme-dimensioonilises mudelis (VABADUS, VÕRDSUS, VENDLUS) läbi viie SOTSIAALSE KORRA (kooperativism, individualism, elitarism, bürokratism). Lisaks kirjeldab raamat ka kodanikuühiskonna ühte võimalikku lahendit, mis sellises või mõnes teises vormis teostub mõnedes maailma riikides 21. sajandil.

Pin It on Pinterest