Fiskaalsüsteem

Riigieelarvest
0 (0)

Mõiste Mõiste fiskaalsüsteem märgib suveräänse riigi ja enda asju ise korraldava omavalitsuse tulude ja kulude haldamise süsteemi. Kui rahasüsteem on riigist eraldatud, s.t raha emiteerib pank ja laenab seda riigile intressiga, siis saab keskvalitsus koguda tegevuskulude katmiseks vajalikke tulusid elanikke maksustades ja neile erinevaid tasulisi teenuseid osutades. Kui raha emiteeriks riigikassa ja koguks selle tagasi […]

Riigieelarvest

Read More »

Unistus ennast ise juhtivast, efektiivsest riigist
0 (0)

Milline võiks olla efektiivselt toimiv KODANIKUÜHISKOND ja VABA RIIK? Universumi alusprintsiibiks on: SOOV TEHA HEAD. Kui universumi  põhineks kurjusel, siis oleks ta juba ammu enda hävitanud. Inimese majanduslik edu sõltub sellest, kui paljusi inimesi ta usaldab ning kas ta teeb nendega koostööd. Edu määrab mastaabiefekt. See kehtib nii era- kui ka avalikus sektoris toimuva suhtes.

Unistus ennast ise juhtivast, efektiivsest riigist

Read More »