Riigieelarvest

Mõiste
Mõiste fiskaalsüsteem märgib suveräänse riigi ja enda asju ise korraldava omavalitsuse tulude ja kulude haldamise süsteemi. Kui rahasüsteem on riigist eraldatud, s.t raha emiteerib pank ja laenab seda riigile intressiga, siis saab keskvalitsus koguda tegevuskulude katmiseks vajalikke tulusid elanikke maksustades ja neile erinevaid tasulisi teenuseid osutades. Kui raha emiteeriks riigikassa ja koguks selle tagasi maksudega (vastavalt modernsele rahandusteooriale), siis saaks valitsus tagada täistööhõive ja sotsiaalse õigluse. Kohalike omavalitsuste (föderaalosariik, maakond või vald/linn) maksutulud sõltuvad riigikorraldusest. Demokraatlikku riiki hallatakse subsidaarsusprintsiibil, s.t omavalitsusel on oma maksubaas ja eelarve kujundamise õigus. Totalitaarses riigis on maksustamisõigus vaid keskvalitsusel, mis määrab ka madalamatele haldustasandite eraldatavad rahasummad ning selle, kuhu ja kuidas üleantud raha kasutada. VABADE riikide kodanikel on demokraatliku haldussüsteemi kaudu õigus ise otsustada, kas nad tahavad
 • maksta makse ning saada tasuta või omahinnast odavama tasu eest erinevaid teenuseid valitsuselt või
 • maksta ise konkreetsele äriettevõttele tasu ja saada selle eest siis vastavat teenust.
Nõustudes maksukohustusega, tekib inimestel võimalus saada teenust, mille headus sõltub ametnike haldusvõimekusest ja korruptsiooni tasemest. Valides mudeli: teenus-tasu-eest, saavad teenuse vaid need isikud, kes on suutelised selle eest tasuma, kusjuures teenuse kvaliteet sõltub otseselt makstavast tasust.
Fiskaalsüsteemi mõju
Carolin Webber ja Aron Wildavski on oma monograafias „A History of Taxation and Expenditure in the Western World“, mis kirjeldab fiskaalsüsteemi arengut läbi 6000 aasta,  avaldanud mitmeid huvitavaid mõtteid fiskaalsüsteemi teemal:
 • Fiskaalsüsteem on poliitika teostamise vahend, sellega määratakse kes kannab riigi maksukulud ja kes saab kogutud vahendite kasutamisest kasu. Ja kui see muutub, siis muutub ka riigkord!
 • Oma riigi säilitamiseks peavad inimesed suutma tegutseda üheskoos viisil, mis toetab nende elustiili ning nad peavad omama selget ülevaadet asjadest, mis on läinud valesti. Seda võimaldab eelarve!
 • Inimeste iha kontrollida riigieelarvet ei ole kuidagi seotud nende teadmiste või organisatsiooniliste võimetega seda hallata.
 • Eelarvevälistel fondidel, mis on varjatud avaliku kontrolli eest, on määrav roll ühiskonda kahjustavates arengutes. Seetõttu tuleb keelata igasugused eelarvevälised fondid ja reservid.
 • Eelarve on poliitika teostamise aluseks. Võitlus eelarve valitsemise ja selle vahendite sihipärase kasutamise pärast on jätkunud läbi kogu ajaloo.
 • Kuna rahalised vahendid on alati piiratud ning neid saab kasutada erinevatel eesmärkidel, siis on eelarve protsess, mille käigus langetatakse poliitilised valikud.
 • Valitsus võib igas ühiskonnas teha, mida ta tahab, kuid vaid raamides, mille määrab eelarve.
 • Valitsuse väide, et selleks ei ole raha, on täiesti lõplik hinnang teie poolt soovitatava projekti teostatavusele.
 • Eelarvekorra rikkumine tähendab sotsiaalse kokkuleppe lõppu. Avalik rünnak eelarve alusetele on võrdne revolutsiooniga.
 • Mõistmine, et sind fiskaalsüsteem ekspluateerib inimest ja leping pole aus, ei tähenda selle kohest tühistamist ja kahjunõude esitamist.
 • Meetmed võetakse ette alles siis, kui ekspluateeritav pool leiab parema lahendi, kuidas asju korraldada ning tal on nii uus nägemus hüvede jaotamisest, kui ka suutlikkus seda realiseerida.
 • Väga paljud inimesed tahaksid, et keegi teine kannaks maksukulud, kuid nemad saaksid nautida tasuta maksurahade eest pakutavaid hüvesid. Elu on ilus, kui teised maksavad selle eest.
 • Maksukoormust saab alandada, kui inimesed lahendavad ise enda probleemid ja ei palu, et riik seda nende eest teeks!
Kokkuvõtteks
Demokraatlike riikide kodanikel on õigus ja võimalus valida, millisele erakonnale nad hääle annavad, s.t kas nad eelistavad seda parteid, mis:
 • lubab alandada makse ja tõsta abirahade väljamakseid või
 • ütleb ausalt, et nad saavad pakkuda teenuseid ja teha väljamakseid mahus, mille määrab eelarve, s.t maksutulude suurus.
Valija olukord on samasugune kui inimesel, kes peab otsustama, millisesse söögikohta minna ja mida tellida. Kuid seejuures tuleb meeles pidada, et kui valitakse  kõige uhkem maja ja laud, mis on kaetud erinevate hõrgutistega, siis tuleb lõpuks selle teenuse tarbijal saadud hüved ise kinni maksta. Ehk populistlike poliitikute poolt lubatu maksvad kinni neid valinud isikud isiklikult .. kui fiskaalsüsteem toimib õigluse põhimõttel! Tulem on aga alati õiglane, kui inimesel on valikuvabadus.

77 thoughts on “Riigieelarvest”

 1. Pingback: viagra for female online india

 2. Pingback: ivermectin cost canada

 3. Pingback: ivermectin 3 mg tabs

 4. Pingback: tadalafil e20 pill

 5. Pingback: tadalafil 20mg + dapoxetine 60mg

 6. Pingback: where can i buy over the counter sildenafil

 7. Pingback: ivermectin 0.5% brand name

 8. Pingback: stromectol over the counter

 9. Pingback: vardenafil pulmonary hypertension

 10. Pingback: stromectol 3 mg price

 11. Pingback: vardenafil dosage 40 mg

 12. Pingback: ivermectin 3mg dose

 13. Pingback: ambien pharmacy

 14. Pingback: sildenafil how long does it last

 15. Pingback: can sildenafil 20 mg be used for erectile dysfunction

 16. Pingback: buy levitra generic

 17. Pingback: buying generic levitra online

 18. Pingback: pharmacy sell viagra

 19. Pingback: sunrise pharmaceutical tadalafil

 20. Pingback: cialis online pills

 21. Pingback: venlafaxine effexor

 22. Pingback: can sitagliptin cause diarrhea

 23. Pingback: stromectol cost

 24. Pingback: tizanidine 2mg tablets

 25. Pingback: voltaren gel okay with coumodin

 26. Pingback: how much spironolactone for acne

 27. Pingback: synthroid cvs

 28. Pingback: tamsulosin pil

 29. Pingback: 0.25 semaglutide is how many units

 30. Pingback: repaglinide pictures

 31. Pingback: robaxin use

 32. Pingback: pharmacritique actos

 33. Pingback: acarbose stability

 34. Pingback: protonix alternative

 35. Pingback: is abilify an ssri

 36. Pingback: remeron pill

 37. Pingback: is celebrex an nsaid

 38. Pingback: bupropion side effects sexually

 39. Pingback: celexa overdose

 40. Pingback: baclofen use

 41. Pingback: buspar for sleep

 42. Pingback: augmentin and diarrhea

 43. Pingback: cost of celecoxib 200 mg

 44. Pingback: amitriptyline migraine

 45. Pingback: baby aspirin side effects

 46. Pingback: what is allopurinol 100mg used for

 47. Pingback: what are the side effects of aripiprazole

 48. Pingback: what is ddavp nasal spray

 49. Pingback: does effexor cause weight loss

 50. Pingback: how long does it take depakote to reach therapeutic levels

 51. Pingback: what happens if you take too much contrave

 52. Pingback: interazioni ezetimibe

 53. Pingback: flomax generic mylan

 54. Pingback: diltiazem sr

 55. Pingback: what is cozaar prescribed for

 56. Pingback: can you overdose on flexeril

 57. Pingback: can you drink alcohol with augmentin

 58. Pingback: side effects of reducing citalopram from 20mg to 10mg

 59. Pingback: diclofenac sodium uses

 60. Pingback: neurontin 300 mg side effects

 61. Pingback: can you take bactrim on an empty stomach

 62. Pingback: bactrim and alcohol death

 63. Pingback: cephalexin other names

 64. Pingback: ciprofloxacin 500mg dosage for sinus infection

 65. Pingback: does cymbalta cause weight loss

 66. Pingback: will lexapro cause weight gain

 67. Pingback: cephalexin in mexico

 68. Pingback: amoxicillin during pregnancy first trimester

 69. Pingback: duloxetine review

 70. Pingback: how can i get viagra in canada

 71. Pingback: cholestasis escitalopram trazodone

 72. Pingback: keflex cephalexin

 73. Pingback: can i take claritin with fluoxetine

 74. Pingback: metronidazole appendectomy

 75. Pingback: zoloft pregnancy category

 76. Pingback: codeine gabapentin

 77. Pingback: cialis bestellen deutschland

Leave a Comment