Poliitika

Sellel lehel avaldatakse mõtteid poliitikast, hõlmates nii teoreetilisi arutelusid ideoloogiate olemuse üle kui ka igapäevaseid parteilisi initsiatiive.

Haridusreformi tuleb alustada algkoolist
0 (0)

Eesti haridussüsteem on jõudnud olukorda, mis vastab revolutsiooni-eelsele olukorrale, s.t ühed ei saa ja teised ei taha enam vanamoodi jätkata. Mis on valesti? Eesti praegune haridussüsteem lähtub III töösturevolutsiooni ideoloogiast ning üritab rahuldada selle arenguetapi ettevõtluse vajadusi. Selle tunnusteks oli: suurettevõtted ja standardiseerimine; kõige tähtsam oli juhtimine ja töö organiseerimine monotoonne palgatöö tootmisliinide ääres; iga […]

Haridusreformi tuleb alustada algkoolist

Read More »

Kas ravikindlustus on inimõigus?
0 (0)

Inimkonna plahvatusliku kasvu põhjustas tehnoloogiline innovatsioon toidu tootmise, selle säilitamise ja transportimise, aga ka haiguste tuvastamise ja ravi valdkondades. Tulemus: planeet Maa ülerahvastatus, elanikkonna vananemine ja heaoluühiskonna pankrot. Humanistliku maailmavaatega sotsiaalselt tundlikud inimesed on ikka ja jälle tõstatanud küsimuse, miks ei ole Eestis tagatud kõigile ravikindlustust. Veelgi enam avaldatakse pahameelt arsti, eriti aga eriarsti pikkade

Kas ravikindlustus on inimõigus?

Read More »

Palgakonto
0 (0)

Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti valitsuse võime katta riigi halduskulud kiiresti muutuvas maailmas on langemas. Mida saaks teha olukorra parandamiseks? Mõttetu bürokraatia … kellele ja milleks? Eesti oma digiriigi arendustega oli edukas, kuid see jäi eelmisesse aastakümnesse. Reformierakond lubas 2019. aastal kehtestada korra, et riik küsib oma kodanikelt andmeid vaid üks kord, kuid lubaduseks see

Palgakonto

Read More »

Riigieelarvest
0 (0)

Mõiste Mõiste fiskaalsüsteem märgib suveräänse riigi ja enda asju ise korraldava omavalitsuse tulude ja kulude haldamise süsteemi. Kui rahasüsteem on riigist eraldatud, s.t raha emiteerib pank ja laenab seda riigile intressiga, siis saab keskvalitsus koguda tegevuskulude katmiseks vajalikke tulusid elanikke maksustades ja neile erinevaid tasulisi teenuseid osutades. Kui raha emiteeriks riigikassa ja koguks selle tagasi

Riigieelarvest

Read More »

Kas meie maksusüsteem on jätkusuutlik?
0 (0)

Eesti maksusüsteemi kirjeldatakse kui maailma parimat – see on lihtne ja efektiivne, kuigi maksumaksjad üritavad seda jätkuvalt vaid endale sobivate vabastuste nõudmisega rikkuda. Kuid kas see on ka jätkusuutlik? Praeguse maksusüsteemi mõju Meie riigi jätkusuutlikkus ja valitsuse maksevõime põhineb maksutuludel, mille allikaks on töötajate palk ja tarbimine – nende osakaal on 90% piirimail. Sellise summa

Kas meie maksusüsteem on jätkusuutlik?

Read More »