Poliitika

Sellel lehel avaldatakse mõtteid poliitikast, hõlmates nii teoreetilisi arutelusid ideoloogiate olemuse üle kui ka igapäevaseid parteilisi initsiatiive.

Riigieelarvest
0 (0)

Mõiste Mõiste fiskaalsüsteem märgib suveräänse riigi ja enda asju ise korraldava omavalitsuse tulude ja kulude haldamise süsteemi. Kui rahasüsteem on riigist eraldatud, s.t raha emiteerib pank ja laenab seda riigile intressiga, siis saab keskvalitsus koguda tegevuskulude katmiseks vajalikke tulusid elanikke maksustades ja neile erinevaid tasulisi teenuseid osutades. Kui raha emiteeriks riigikassa ja koguks selle tagasi …

Riigieelarvest Read More »

Kas meie maksusüsteem on jätkusuutlik?
0 (0)

Eesti maksusüsteemi kirjeldatakse kui maailma parimat – see on lihtne ja efektiivne, kuigi maksumaksjad üritavad seda jätkuvalt vaid endale sobivate vabastuste nõudmisega rikkuda. Kuid kas see on ka jätkusuutlik? Praeguse maksusüsteemi mõju Meie riigi jätkusuutlikkus ja valitsuse maksevõime põhineb maksutuludel, mille allikaks on töötajate palk ja tarbimine – nende osakaal on 90% piirimail. Sellise summa …

Kas meie maksusüsteem on jätkusuutlik? Read More »

Unistus ennast ise juhtivast, efektiivsest riigist
0 (0)

Milline võiks olla efektiivselt toimiv KODANIKUÜHISKOND ja VABA RIIK? Universumi alusprintsiibiks on: SOOV TEHA HEAD. Kui universumi  põhineks kurjusel, siis oleks ta juba ammu enda hävitanud. Inimese majanduslik edu sõltub sellest, kui paljusi inimesi ta usaldab ning kas ta teeb nendega koostööd. Edu määrab mastaabiefekt. See kehtib nii era- kui ka avalikus sektoris toimuva suhtes. …

Unistus ennast ise juhtivast, efektiivsest riigist Read More »